26 kwietnia 2017

Jakie oczyszczalnie ekologiczne produkuje EKOPOL?

EKOPOL produkuje oczyszczalnie ekologiczne o  trzech pojemnościach: 1.    EKO 2500 l dwukomorowa z wbudowanym separatorem tłuszczu. Przepustowość dobowa 830 l, liczba stałych użytkowników od 1 do […]
26 kwietnia 2017

Jak działają oczyszczalnie biologicznie firmy EKOPOL?

Nasze oczyszczalnie biologiczne działają jednocześnie w oparciu o osad czynny i ruchome złoże biologiczne. Złoże biologiczne zbudowane jest z polietylenowych kształtek napędzanych i napowietrzanych poprzez dyfuzor […]
26 kwietnia 2017

Jak zamontować biologiczną lub ekologiczną oczyszczalnię ścieków firmy EKOPOL?

Poniżej przedstawiamy instrukcję jak „krok po kroku” prawidłowo zamontować oczyszczalnię biologiczną lub ekologiczną w dobrych warunkach gruntowo – wodnych. Po pierwsze należy zacząć od sprawdzenia budynku. […]
26 kwietnia 2017

Jak zamontować drenaż rozsączający w dobrych warunkach gruntowo-wodnych?

Montaż drenażu zaczynamy od połączenia studzienki rozdzielczej z oczyszczalnią. Należy tutaj zachować spadek 1%. Następnie kopiemy rowy drenarskie poniżej wyjścia rury drenarskiej ze studzienki rozdzielczej 0,4m […]
26 kwietnia 2017

Jak długo działa drenaż rozsączający?

Żywotność drenażu rozsączającego uzależniona jest od warunków gruntowych  jak i jakości wprowadzanych do niego ścieków. W dobrych warunkach gruntowych przy użyciu oczyszczalni ekologicznej jednokomorowej drenaż funkcjonuje […]