26 lipca 2017

Zgłoszenie zamiaru instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy zalegalizować zanim wykonane zostaną jakiekolwiek prace instalacyjne. Na 21 dni przed planowaną instalację trzeba złożyć w starostwie powiatowym (wydz. Architektury i […]