W jakich gruntach można montować ekologiczne oczyszczalnie ścieków?

Słyszałem, że domowe oczyszczalnie ścieków wymagają zmiany stylu życia. Czy to prawda, że nie będę mógł używać domestosa, zmywarki i zwykłych proszków do prania?
26 kwietnia 2017
Czy biologiczne oczyszczalnie ścieków działają prawidłowo przy małym przepływie ścieków? Chcę zakupić oczyszczalnię BIO-HYBRYDA dla 10 osób, a na okres wakacyjny w domu pozostają tylko 2 osoby.
26 kwietnia 2017

W jakich gruntach można montować ekologiczne oczyszczalnie ścieków?

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków można montować wyłącznie z drenażem rozsączającym, a co za tym idzie należy stosować się do obowiązujących przepisów prawa. Według tych przepisów ekologiczne oczyszczalnie ścieków instaluje się tylko wtedy, gdy najwyższy poziom lustra wód gruntowych znajduje się minimum 1,5m poniżej nitki rozsączającej. Trzeba zwracać uwagę na wodoprzepuszczalność gruntów, gdyż drenaż rozsączający będzie prawidłowo spełniał swoje funkcje wyłącznie w gruntach chłonnych. Reasumując, ekologiczne oczyszczalnie ścieków możemy montować kiedy grunt jest dobrze lub średnio dobrze przepuszczalny (piaski, żwiry), a woda gruntowa utrzymuje się nie wyżej niż 2m pod powierzchnią gruntu.

Komentarze są wyłączone.