Czy montując Wasze szamba ekologiczne z drenażem trzeba przestrzegać specjalnych przepisów?

Interesują mnie Wasze przydomowe oczyszczalnie Ceny macie najniższe na rynku, więc zastanawiam się, czy ma to odzwierciedlenie w ich jakości.
26 kwietnia 2017
Czy oferowane przez Was zbiorniki na szambo mają potrzebne atesty?
26 kwietnia 2017

Czy montując Wasze szamba ekologiczne z drenażem trzeba przestrzegać specjalnych przepisów?

Tak, szamba ekologiczne z drenażem (tzw. oczyszczalnie ekologiczne typu EKO) produkcji EKOPOL należy montować z zachowaniem przepisów zawartych w ustawach „Prawo wodne” i „Prawo Budowlane”. Akty te określają warunki instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i wskazują odległości, jakie należy przy takiej instalacji zachować.

Montując szamba ekologiczne EKOPOL należy przestrzegać podstawowych zasad:

• odpowietrzenie kanalizacji w budynku (wentylacja wysoka) wyprowadzone ponad kalenicę dachu rurą Ø110
• między wylotem kanalizacji z budynku, a przyłączem oczyszczalni spadek przykanalika min. 2,5%
• rury drenażowe o długości max. 25m, ułożone na głębokości od 0,5m do 1,5m ze spadkiem 0,5%
• rury drenażowe minimum 1,5m nad poziomem lustra wód gruntowych
• drenaż min. 2m od granicy działki 3m od drzew 30m od studni z wodą pitną Szamba ekologiczne naszej produkcji mogą Państwo zamontować samodzielnie przestrzegając wyżej wymienionych reguł. Udzielimy Państwu pełnego wsparcia merytorycznego przed instalacją, oraz pomożemy rozwiać wątpliwości w jej trakcie, dzięki bezpośredniemu kontaktowi telefonicznemu.

Komentarze są wyłączone.