Gdzie znajduje się EKOPOL ?
26 kwietnia 2017
Oczyszczalnia ścieków, a kocioł kondensacyjny
7 czerwca 2017

Jak zamontować oczyszczalnie ekologiczną?

Montaż oczyszczalni można wykonać samodzielnie, zlecić firmie EKOPOL lub innej firmie instalatorskiej.

W celu posadowienia zbiornika oczyszczalni należy wykonać wykop o głębokości umożliwiającej właściwe podłączenie wylotu rury ściekowej z budynku z rurą wlotową oczyszczalni (wymagany spadek 2,5 cm na długości 1 mb). Rura wlotowa zbiornika wykonana jest standardowo z kształtki PCV ( 160) , a wylotowa 110.

Dno wykopu należy wyłożyć 10 cm warstwą podsypki piaskowej (w trudnych warunkach gruntowych np. glina należy ustabilizować podłoże podsypką piaskowo-cementową). Następnie wstawiony na dno wykopu zbiornik dokładnie wypoziomować wzdłuż osi podłużnej. Wskazane jest zalanie zbiornika niewielką ilością wody w celu jego dociążenia.

Następnie należy obsypywać zbiornik gruntem rodzimym. Każdą 30-40 cm warstwę gruntu należy zagęścić (ubić) do Jmin=0,97. Należy zwrócić szczególną uwagę, by grunt ten nie zawierał dużych kamieni i brył. W przypadku gdy gruntem rodzimym jest glina do zakopania zbiornika należy wymienić grunt rodzimy na grunt sypki. Maksymalne posadowienie zbiornika ( bez wzmocnień ) 1,2 m pod powierzchnią gruntu.

Komentarze są wyłączone.