an essay about your best friend sardar vallabhbhai patel essay english name plate business plan the great gatsby the american dream thesis stress management essay introduction essay game of thrones plague homework summer student resume cover letter

Jak zamontować oczyszczalnie ekologiczną?

Gdzie znajduje się EKOPOL ?
26 kwietnia 2017
Oczyszczalnia ścieków, a kocioł kondensacyjny
7 czerwca 2017

Jak zamontować oczyszczalnie ekologiczną?

Montaż oczyszczalni można wykonać samodzielnie, zlecić firmie EKOPOL lub innej firmie instalatorskiej.

W celu posadowienia zbiornika oczyszczalni należy wykonać wykop o głębokości umożliwiającej właściwe podłączenie wylotu rury ściekowej z budynku z rurą wlotową oczyszczalni (wymagany spadek 2,5 cm na długości 1 mb). Rura wlotowa zbiornika wykonana jest standardowo z kształtki PCV ( 160) , a wylotowa 110.

Dno wykopu należy wyłożyć 10 cm warstwą podsypki piaskowej (w trudnych warunkach gruntowych np. glina należy ustabilizować podłoże podsypką piaskowo-cementową). Następnie wstawiony na dno wykopu zbiornik dokładnie wypoziomować wzdłuż osi podłużnej. Wskazane jest zalanie zbiornika niewielką ilością wody w celu jego dociążenia.

Następnie należy obsypywać zbiornik gruntem rodzimym. Każdą 30-40 cm warstwę gruntu należy zagęścić (ubić) do Jmin=0,97. Należy zwrócić szczególną uwagę, by grunt ten nie zawierał dużych kamieni i brył. W przypadku gdy gruntem rodzimym jest glina do zakopania zbiornika należy wymienić grunt rodzimy na grunt sypki. Maksymalne posadowienie zbiornika ( bez wzmocnień ) 1,2 m pod powierzchnią gruntu.

Komentarze są wyłączone.