how to write an application letter for the job of a secretary coursework component literature review past tense or present tense il business plan delle aziende turistiche sainaghi explanation essay sample pdf mi universidad essay dissertation sur la censure dissertation erfahrung
Osadniki gnilne typu EKO przeznaczone są do usuwania zawiesin ze ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z budynków mieszkalnych. Realizują procesy sedymentacji, flotacji, filtracji oraz fermentacji osadów powstałych z zatrzymanych zawiesin. Osadniki współpracują z odpowiednio dobranym poletkiem rozsączającym tworząc ciągi technologiczne tzw. drenażowych oczyszczalni ścieków.
Osadniki gnilne EKO są zbiornikami wykonanymi z żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem szklanym, w kształcie cysterny o kolistym przekroju poprzecznym. Powierzchnia zewnętrzna zbiornika jest użebrowana za pomocą przetłoczeń sferycznych.
Zbiorniki posiadają (zależnie od modelu) jedną albo dwie grodzie, dzielące je na komory. Osłony zastosowane w przegrodach przeciwdziałają przedostawaniu się kożucha i zawiesiny do kolejnych komór w procesie technologicznym. Gazy pochodzące z fermentacji są odprowadzane do przykanalika doprowadzającego ścieki, a następnie poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną budynku, do wywiewki usytuowanej na dachu i uwalniane do atmosfery.
Osadniki gnilne EKO zaopatrzone są w króćce przyłączeniowe: wlotowy o średnicy 160 mm i wylotowy o średnicy 110 mm. W ostatniej komorze zainstalowany jest filtr.
Osadniki typu EKO są zgodne z normą PN-EN 12566-1:2016 i znakowane europejskim znakiem bezpieczeństwa CE.
Zasada działania osadnika:
Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do pierwszej komory osadnika, gdzie oddzielane są tłuszcze (flotacja) i zawieszone ciała stałe (sedymentacja). Substancje zawarte w kożuchu i zawiesinie podlegają rozkładowi z procesie fermentacji beztlenowej, prowadzonym przez bytujące w osadniku mikroorganizmy beztlenowe. Produkty metabolizmu tych drobnoustrojów to woda, dwutlenek węgla i substancje mineralne, opadające na dno w postaci osadu. Z komory pierwszej podczyszczone ścieki przepływają (grawitacyjnie) do kolejnych komór, gdzie ww. procesy powtarzają się. W ostatniej komorze podczyszczone ścieki są klarowane i przepływają przez filtr do otworu wylotowego.
Działanie drenażu rozsączającego:
Drugi etap to tlenowe doczyszczanie ścieków w gruncie. Do zakupionego osadnika należy dobrać (adekwatnie do istniejących warunków gruntowych) i zaprojektować odpowiedni układ rozsączający. Pole rozsączające należy zbudować z materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia (studzienka rozdzielcza, rury drenażowe, geowłóknina) lub zamówić gotowy zestaw elementów w naszej firmie.
Ścieki, infiltrując przez żwirowe warstwy filtracyjne i porowaty grunt, są doczyszczane w wyniku zachodzących tam procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Adsorpcja ścieków na powierzchni cząstek gruntu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tlenowych, które powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych.

BUDOWA OSADNIKA GNILNEGO NA PRZYKŁADZIE MODELU EKO2500:
  1. Włazy rewizyjno-kontrolne
  2. Warstwa tłuszczów (kożuch)
  3. Komora separacji
  4. Wylot ścieków podczyszczonych Φ 110.
  5. Kosz filtracyjny. Filtr wypełniony kształtkami z polietylenu HDPE
  6. Wlot ścieków surowych– przyłącze standardowe Φ 160.

PARAMETRY TECHNICZNE DRENAŻOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z OSADNIKIEM GNILNYM EKO:

Model osadnika EKO 2500 EKO 4000 EKO 6000 EKO 8000
Stopień redukcji zawiesin 98,52 % (14,77 g kuleczek PA)
Maksymalna liczba mieszkańców 1-5 osób 2-10 osób 2-15 osób 5-20 osób
Przepustowość (max. m3/dobę) 0,8 1,3 2,0 2,7
Nominalny ładunek zanieczyszczeń BZT5 [kg/d] 0,3 0,6 0,9 1,2
Długość/ Szerokość/ Wysokość (cm) 246/142/170 367/142/170 367/176/200 462/176/200
Materiał zbiornika GRP
Wysokość od dna do podstawy dopływu/odpływu ścieków [cm] 110/105 110/105 140/135 140/135
Średnica dopływu/odpływu [mm] 160/110 160/110 160/110 160/110
Masa zbiornika (kg) 130 170 230 280
Max. głębokość posadowienia dna zbiornika [m p.p.t] 2,6 2,6 2,9 2,9
Włazy rewizyjne [mm] 2x400 3x400 3x400 3x400
Wywóz osadu co 9-12 mies.
Certyfikaty Deklaracja właściwości użytkowych PN EN 12566-1:2016

DRENAŻOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW: