Osadniki gnilne typu EKO przeznaczone są do usuwania zawiesin ze ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z budynków mieszkalnych. Realizują procesy sedymentacji, flotacji, filtracji oraz fermentacji osadów powstałych z zatrzymanych zawiesin. Osadniki współpracują z odpowiednio dobranym poletkiem rozsączającym tworząc ciągi technologiczne tzw. drenażowych oczyszczalni ścieków.
Osadniki gnilne EKO są zbiornikami wykonanymi z żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem szklanym, w kształcie cysterny o kolistym przekroju poprzecznym. Powierzchnia zewnętrzna zbiornika jest użebrowana za pomocą przetłoczeń sferycznych.
Zbiorniki posiadają (zależnie od modelu) jedną albo dwie grodzie, dzielące je na komory. Osłony zastosowane w przegrodach przeciwdziałają przedostawaniu się kożucha i zawiesiny do kolejnych komór w procesie technologicznym. Gazy pochodzące z fermentacji są odprowadzane do przykanalika doprowadzającego ścieki, a następnie poprzez wewnętrzną sieć kanalizacyjną budynku, do wywiewki usytuowanej na dachu i uwalniane do atmosfery.
Osadniki gnilne EKO zaopatrzone są w króćce przyłączeniowe: wlotowy o średnicy 160 mm i wylotowy o średnicy 110 mm. W ostatniej komorze zainstalowany jest filtr.
Osadniki typu EKO są zgodne z normą PN-EN 12566-1:2016 i znakowane europejskim znakiem bezpieczeństwa CE.
Zasada działania osadnika:
Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do pierwszej komory osadnika, gdzie oddzielane są tłuszcze (flotacja) i zawieszone ciała stałe (sedymentacja). Substancje zawarte w kożuchu i zawiesinie podlegają rozkładowi z procesie fermentacji beztlenowej, prowadzonym przez bytujące w osadniku mikroorganizmy beztlenowe. Produkty metabolizmu tych drobnoustrojów to woda, dwutlenek węgla i substancje mineralne, opadające na dno w postaci osadu. Z komory pierwszej podczyszczone ścieki przepływają (grawitacyjnie) do kolejnych komór, gdzie ww. procesy powtarzają się. W ostatniej komorze podczyszczone ścieki są klarowane i przepływają przez filtr do otworu wylotowego.
Działanie drenażu rozsączającego:
Drugi etap to tlenowe doczyszczanie ścieków w gruncie. Do zakupionego osadnika należy dobrać (adekwatnie do istniejących warunków gruntowych) i zaprojektować odpowiedni układ rozsączający. Pole rozsączające należy zbudować z materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia (studzienka rozdzielcza, rury drenażowe, geowłóknina) lub zamówić gotowy zestaw elementów w naszej firmie.
Ścieki, infiltrując przez żwirowe warstwy filtracyjne i porowaty grunt, są doczyszczane w wyniku zachodzących tam procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Adsorpcja ścieków na powierzchni cząstek gruntu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tlenowych, które powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych.

BUDOWA OSADNIKA GNILNEGO NA PRZYKŁADZIE MODELU EKO2500:
  1. Włazy rewizyjno-kontrolne
  2. Warstwa tłuszczów (kożuch)
  3. Komora separacji
  4. Wylot ścieków podczyszczonych Φ 110.
  5. Kosz filtracyjny. Filtr wypełniony kształtkami z polietylenu HDPE
  6. Wlot ścieków surowych– przyłącze standardowe Φ 160.

PARAMETRY TECHNICZNE DRENAŻOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z OSADNIKIEM GNILNYM EKO:

Model osadnikaEKO 2500EKO 4000EKO 6000EKO 8000
Stopień redukcji zawiesin98,52 % (14,77 g kuleczek PA)
Maksymalna liczba mieszkańców1-5 osób2-10 osób2-15 osób5-20 osób
Przepustowość (max. m3/dobę)0,81,32,02,7
Nominalny ładunek zanieczyszczeń BZT5 [kg/d] 0,30,60,91,2
Długość/ Szerokość/ Wysokość (cm) 246/142/170367/142/170367/176/200462/176/200
Materiał zbiornikaGRP
Wysokość od dna do podstawy dopływu/odpływu ścieków [cm]110/105110/105140/135140/135
Średnica dopływu/odpływu [mm]160/110160/110160/110160/110
Masa zbiornika (kg)130170230280
Max. głębokość posadowienia dna zbiornika [m p.p.t]2,62,62,92,9
Włazy rewizyjne [mm]2x4003x4003x4003x400
Wywóz osaduco 9-12 mies.
CertyfikatyDeklaracja właściwości użytkowych PN EN 12566-1:2016

DRENAŻOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW: