Zasada działania nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Zasada działania nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Różnorodność systemów oczyszczania ścieków: Przegląd i porównanie
30 października 2023
Zasada działania nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków
Analiza kosztów użytkowania przydomowych oczyszczalni ścieków
13 listopada 2023

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to niezastąpione rozwiązanie dla nieruchomości, do których doprowadzenie miejskiej kanalizacji jest trudne lub niemożliwe. Są one również korzystne dla inwestorów, dla których montaż kanalizacji jest nieopłacalny. W tym artykule przyjrzymy się, jak działają nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Nowoczesne technologie w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków pracują w technologii zanurzonego złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Zbiornik, w którym zachodzi proces oczyszczania, jest wykonany z twardego materiału, użebrowany przetłoczeniami sferycznymi. Składa się z pięciu komór: osadnika wstępnego, komory separacji, komory napowietrzania, osadnika wtórnego z komorą klarowania i systemu recyrkulacji osadów.

Wysoka skuteczność oczyszczania, potwierdzona badaniami, jest wynikiem zastosowania hybrydowej technologii zanurzonego złoża biologicznego, wspomaganego osadem czynnym. Pozwala to osiągnąć skuteczność oczyszczania dochodzącą do 98%. Osiągając tak wysoki stopień oczyszczania, oczyszczalnie te bez problemu spełniają wymogi dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.

Proces oczyszczania ścieków

Proces oczyszczania zachodzi w jednym zbiorniku, w którym wydzielono 5 stref funkcyjnych. W pierwszym etapie oczyszczania ścieki trafiają do osadnika wstępnego, gdzie zatrzymywane są tłuszcze i osady ściekowe, aby nie mogły przedostać się do kolejnych komór. Dzięki dużej pojemności osadnika wstępnego dochodzi także do rozcieńczania chemii gospodarczej używanej np. do prania.

Po osadniku wstępnym, ścieki przepływają przez komorę separacji do reaktora biologicznego wyposażonego w złoże fluidalne (zanurzone). Tam poddawane są procesowi tlenowemu, w wyniku którego następuje największa redukcja związków organicznych. Na kształtkach złoża biologicznego rozwijają się kolonie bakterii tlenowych, które odżywiają się związkami organicznymi zawartymi w ściekach, prowadząc tym samym do ich oczyszczenia. Dzięki zastosowaniu nośnika biomasy (złoża zanurzonego), oczyszczalnia uzyskuje wyjątkową elastyczność pracy, tj. działa równie efektywnie przy jednej jak i pięciu osobach.

Ostatni etap oczyszczania zachodzi w osadniku wtórnym z komorą klarowania. Osad nadmierny jest oddzielany od oczyszczonych ścieków i transportowany do osadnika wstępnego, a woda pościekowa odpływa z oczyszczalni.

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków to skuteczne i praktyczne rozwiązanie dla nieruchomości, które nie mają dostępu do miejskiej kanalizacji. Ich konstrukcja i sposób działania zapewniają efektywne oczyszczanie ścieków, minimalizując jednocześnie wymagania obsługowe i utrzymanie. Wybór odpowiedniego typu oczyszczalni zależy od specyficznych potrzeb i warunków każdego inwestora.

Comments are closed.