BIO-HYBRYDA to nowoczesna przydomowa oczyszczalnia ścieków pracująca w technologii zanurzonego złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Zbiornik z twardego GRP, użebrowany przetłoczeniami sferycznymi, 5-cio komorowy, wyposażony w osadnik wstępny, komorę separacji, komorę napowietrzania, osadnik wtórny z komorą separacji i system recyrkulacji osadów.

Wysoka skuteczność oczyszczania jest potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez laboratorium notyfikowane (ITB Warszawa). Oczyszczalnia zgodna z normą PN EN 12566+A2:2013. Hybrydowa technologia zanurzonego złoża biologicznego, wspomaganego osadem czynnym pozwala osiągnąć skuteczność oczyszczania dochodzącą do 98%. Osiągając tak wysoki stopień oczyszczania, BIO-HYBRYDA bez problemu spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków dowód lub ziemi. Doskonała jakość ścieków oczyszczonych pozwala odprowadzać je zarówno do gruntu, jak i cieków wodnych.

Proces oczyszczania zachodzi w jednym zbiorniku, w którym wydzielono 5 stref funkcyjnych. W pierwszym etapie oczyszczania ścieki trafiają do osadnika wstępnego, gdzie zatrzymywane są tłuszcze i osady ściekowe, aby nie mogły przedostać się do kolejnych komór. Dzięki dużej pojemności osadnika wstępnego dochodzi także do rozcieńczania chemii gospodarczej używanej np. do prania. Po osadniku wstępnym, ścieki przepływają przez komorę separacji do reaktora biologicznego wyposażonego w złoże fluidalne (zanurzone). Tam poddawane są procesowi tlenowemu, w wyniku którego następuje największa redukcja związków organicznych. Na kształtkach złoża biologicznego rozwijają się kolonie bakterii tlenowych, które odżywiają się związkami organicznymi zawartymi w ściekach, prowadząc tym samym do ich oczyszczenia. Dzięki zastosowaniu nośnika biomasy (złoża zanurzonego), oczyszczalnia uzyskała wyjątkową elastyczność pracy tj. działa równie efektywnie przy jednej jak i pięciu osobach. Ostatni etap oczyszczania zachodzi w osadniku wtórnym z komorą klarowania. Osad nadmierny jest oddzielany od oczyszczonych ścieków i transportowany do osadnika wstępnego, a woda pościekowa odpływa z oczyszczalni.

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TYPU BIO-HYBRYDA ZBUDOWANA JEST Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:
 1. Osadnik wstępny - w którym zachodzi oddzielenie osadu i kożucha, oraz fermentacja beztlenowa.
 2. Komora separacji - pełni funkcję separatora tłuszczów.
 3. Reaktor biologiczny - ścieki są tutaj oczyszczane w procesach tlenowych z udziałem mikroorganizmów aerobowych.
 4. Komora klarowania - tutaj następuje końcowe klarowanie oczyszczonych ścieków.
 5. Osadnik wtórny - na jego dnie osiada obumarły osad nadmierny.
 6. Włazy regulowane teleskopowo - zakres regulacji od. 0.4 do 0.9 m
 7. System recyrkulacji osadu nadmiernego - zbiera osad z dna osadnika wtórnego i transportuje go do komory osadnika wstępnego.
 8. Zintegrowana jednostka przygotowująca sprężone powietrze - zawiera dmuchawę membranową.
 

PRODUKUJEMY 4 MODELE BIO-HYBRYDA W KATEGORII OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH.

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków BIO-HYBRYDA występuje w naszej ofercie w czterech różnych wielkościach, co pozwala na optymalny dobór parametrów oczyszczalni do potrzeb budynku, który ma obsługiwać.

BIO-HYBRYDA 2500 BIO-HYBRYDA 4000 BIO-HYBRYDA 6000 BIO-HYBRYDA 8000
Maksymalna liczba mieszkańców 1-5 osób 2-10 osób 2-15 osób 5-20 osób
Przepustowość (max. m3/dobę) 0,9 1,5 2,0 2,8
Ładunek BZT5 (kg/d) 0,4 0,6 0,9 1,2
Skuteczność oczyszczania BZT5 97% 16 mgO2/l
ChZTCr 86% 125 mgO2/l
Zawiesina 92% 35 mg/l
NKJ 79% 14 mgN/l
P 81% 2 mgP/l
 
Długość/ Szerokość/ Wysokość (cm) 246/142/170 367/142/170 367/176/200 462/176/200
Masa zbiornika (kg) 170 200 240 260
Średnica Wlot/Wylot (mm) 160/110 160/110 160/110 160/110
Wysokość od dna wlot/wylot (cm) 110/105 110/105 140/135 140/135
Max. głębokość dna zbiornika [m p.p.t] 2,6 2,6 2,9 2,9
Włazy rewizyjne [mm] 2x400 3x400 3x400 3x400
Pobór mocy (W) 51 51 71 95
Gwarancja 10 lat na zbiornik i automatykę
Certyfikaty Deklaracja Zgodności z normą PN EN-12566-3+A1:2013

BIO-HYBRYDA TO PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA NA KAŻDY GRUNT

 • Przydomowa oczyszczalnia z poletkiem rozsączającym

  Przydomowa oczyszczalnia z poletkiem rozsączającym

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną

  Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków z przepompownią i studnią chłonną w nasypie.

  Przydomowa oczyszczalnia ścieków z przepompownią i studnią chłonną w nasypie.

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków z przepompownią i poletkiem rozsączającym w nasypie

  Przydomowa oczyszczalnia ścieków z przepompownią i poletkiem rozsączającym w nasypie

 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego

  Przydomowa oczyszczalnia ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA

Biologiczna oczyszczalnia zgodna z PN-EN:12566-3+A2:2013 (certyfikat CE), laboratorium notyfikowane ITB Warszawa.

Technologia hybrydowa: bardzo nowoczesna i efektywna technologia zanurzone złoże biologiczne + osad czynny.

5 sekcji oczyszczania: osadnik wstępny, komora separacji, reaktor biologiczny – strefa oczyszczania tlenowego, osadnik wtórny, komora klarowania.

Zawracanie osadu nadmiernego.

Niewielkie gabaryty: tania i szybka instalacja.

Zbiornik: bardzo mocny, użebrowany i stosunkowo niewielki zbiornik z GRP.

Niewielkie gabaryty: tania i szybka instalacja, kompaktowa budowa

Niskie koszty eksploatacji: małej mocy sprężarka, wywóz osadów raz w roku, brak konieczności stosowania biopreparatów, brak obowiązkowych serwisów okresowych.

Regulacja włazów: możliwość płynnego dopasowania wysokości kominków włazowych do głębokości przyłącza kanalizacyjnego.

Doświadczenie producenta: 20 lat doświadczeń firmy EKOPOL to ponad 30 tyś. oczyszczalni na terenie Europy.