creative writing on a horrible dream special critical thinking university of delaware supplemental essay facebook messenger essay standing out essay cover letter paraprofessional position
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że oferowane przez nas przydomowe oczyszczalnie ścieków typu BIO-HYBRYDA pozytywnie przeszły badania zgodności właściwości użytkowych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.

Pragniemy nadmienić, że norma z PN EN 12566-3+A2:2013 zastąpiła w dniu 19 czerwca 2013 roku normę EN 12566-3:2005+A1:2009, a więc wszystkie urządzenia dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami sprzed wspomnianej daty nie posiadają odpowiedniej certyfikacji – mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia osób je użytkujących. Tylko oczyszczalnie posiadające zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 mogą być legalnie dystrybuowane i montowane na terenie UE.

Dostępne w naszym asortymencie biologiczne oczyszczalnie ścieków sygnowane są znakiem CE – spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa narzucane im przez Unię Europejską. Chcemy ostrzec wszystkich Klientów przed zakupem niepewnych, niesprawdzonych bądź nieoznakowanych CE produktów, gdyż mogą one stwarzać wysokie niebezpieczeństwo w czasie późniejszej eksploatacji.

Kliencie, nie daj się oszukać!

Czy wybrana przez Państwa biologiczna oczyszczalnia ścieków jest zgodna z Normą PN EN 12566-3+A2:2013 i sygnowana znakiem CE?

Dobra przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania stawiane jej przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz 1800).

W celu oceny zgodności oczyszczalni z obowiązującymi przepisami przeprowadza się badania jej właściwości użytkowych w wyspecjalizowanym laboratorium badawczym. Po uzyskaniu raportów z badań, producent oczyszczalni wystawia tzw. Deklarację właściwości użytkowych wyrobu, w której wykazuje wyniki, jakie osiągnął jego produkt podczas badań w jednostce notyfikowanej.
Deklaracja właściwości użytkowych jest potwierdzeniem zgodności wyrobu z obowiązującą zharmonizowaną Normą 12566-3+A2:2013. Jednocześnie zawiera podstawowe informacje o oczyszczalni podane jako zbiór właściwości użytkowych (w tym. skuteczność oczyszczania, dobową przepustowość hydrauliczną, dopuszczalne obciążenie ładunkiem substancji organicznych itp.), dlatego jest cennym źródłem danych o które proszą urzędnicy:

 • w Starostwie Powiatowym podczas procedury zgłoszenia zamiaru budowy biologicznej oczyszczalni ścieków
 • w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym być może będą sie Państwo ubiegać o dofinansowanie inwestycji.
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego podczas procedury odbioru technicznego budynku.
W treści normy PN EN 12566-3+A2:2013 uwzględniono wzór deklaracji właściwości użytkowych, który stanowi szablon wszystkich deklaracji wystawianych na terenie Unii Europejskiej. Poniżej znajdą Państwo spis elementów, które MUSZĄ znaleźć się na prawidłowo wystawionej deklaracji .

 1. Nazwa i/lub znak producenta
 2. Dwie ostatnie cyfry roku, w którym wykonano znakowanie wyrobu znakiem CE
 3. Nazwa wyrobu budowlanego (nazwa/nazwa handlowa; typ)
 4. Przepustowość oczyszczalni (wydajność nominalna)
 5. Materiał, z którego wykonany jest zbiornik
 6. Wskaźniki skuteczności oczyszczania określone w raporcie z badań na zgodność z PN-EN 12566-3:+A2:2013
 7. Wyniki badań parametrów technicznych zbiornika
 8. Numer zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 12566-3+A2:2013, oraz dane notyfikowanej jednostki certyfikującej .
Biologiczna oczyszczalnia ścieków musi posiadać tabliczkę znamionową, na której umieszczone będą jej podstawowe parametry tj. co najmniej:

 • nazwa i/lub znak producenta
 • typ urządzenia
 • symbol oznakowania CE
 • numer normy EN12566-3+A2:2013
 • dwie ostatnie cyfry roku, w którym wykonano znakowanie

Tabliczka znamionowa jest konieczna do identyfikacji urządzenia w przyszłości. Dane tam zawarte mogą być potrzebne np. podczas czynności odbioru technicznego budynku, czy różnych kontroli przeprowadzanych przez Sanepid, Inspektorat Ochrony Środowiska itp. Informacje z tabliczki znamionowej powinny identyfikować urządzenie zawarte zgłoszeniu zamiaru budowy oczyszczalni w Starostwie.
Przed zakupem wybranego modelu oczyszczalni powinni Państwo zapoznać się z warunkami gwarancji, jaką objęte jest urządzenie - każdy sprzedawca powinien przedstawić rzetelną informację jeszcze przed zakupem. Wielu producentów i dystrybutorów przydomowych oczyszczalni ścieków oferuje 5, 10 lub nawet 20 lat gwarancji, jednak często okazuje się, że gwarancją objęty jest sam zbiornik, a wyposażenie (dmuchawa, dyfuzor, sterowanie itp.) ma gwarancję dwuletnią.

EKOPOL nie działa w ten sposób! Nasza dziesięcioletnia gwarancja obejmuje wszystkie elementy składowe oczyszczalni włącznie z dmuchawą.