Zgłoszenie zamiaru instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie zamiaru instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a studnia głębinowa
7 czerwca 2017

Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy zalegalizować zanim wykonane zostaną jakiekolwiek prace instalacyjne.

Na 21 dni przed planowaną instalację trzeba złożyć w starostwie powiatowym (wydz. Architektury i budownictwa)

Legalizacja oczyszczalni w kilku krokach:

 1. Skontaktuj się z producentem lub lokalnym instalatorem przydomowych oczyszczalni.

Przedstawiciel firmy, którą wybierzesz pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie tj.

 • na podstawie planowanej liczby użytkowników i przepustowości hydraulicznej,
 • dobierze model oczyszczalni ścieków do potrzeb budynku, ustali właściwy sposób odprowadzania ścieków do gruntu (adekwatnie do parametrów geotechnicznych) lub do cieku wodnego,
 • wyceni inwestycję wraz z montażem, lub samą dostawę urządzeń jeśli zdecydujesz się wykonać montaż oczyszczalni samodzielnie,
 • ustali optymalną lokalizację oczyszczalni na działce oraz (opcjonalnie) naniesie schemat oczyszczalni na mapkę.
 1. Przygotuj dokumenty, które złożysz w urzędzie:
 • Mapka działki z zaznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Dokumentacja techniczna biologicznej oczyszczalni BIO-HYBRYDA lub Osadnika gnilnego EKO (jeśli twój wybór to oczyszczalnia drenażowa).
 • Wypełniony formularz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
 1. Dostarcz ww. dokumenty do wydz. architektury i budownictwa w starostwie powiatowym.
 2. Jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymasz odpowiedzi odmownej, to możesz przystąpić do instalacji Twojej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Comments are closed.