master thesis rwth architektur custom essay reviews thesis title sample business sexual assault story essay homework argumentative paper solving radical equations homework

Zgłoszenie zamiaru instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a studnia głębinowa
7 czerwca 2017
Is normally Sugar Relativism Bad?
27 lipca 2020

Zgłoszenie zamiaru instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy zalegalizować zanim wykonane zostaną jakiekolwiek prace instalacyjne. Na 21 dni przed planowaną instalację trzeba złożyć w starostwie powiatowym (wydz. Architektury i budownictwa)

Legalizacja oczyszczalni w kilku krokach:

 1. Skontaktuj się z producentem lub lokalnym instalatorem przydomowych oczyszczalni.

Przedstawiciel firmy, którą wybierzesz pomoże Ci wybrać odpowiednie rozwiązanie tj.

 • na podstawie planowanej liczby użytkowników i przepustowości hydraulicznej,
 • dobierze model oczyszczalni ścieków do potrzeb budynku, ustali właściwy sposób odprowadzania ścieków do gruntu (adekwatnie do parametrów geotechnicznych) lub do cieku wodnego,
 • wyceni inwestycję wraz z montażem, lub samą dostawę urządzeń jeśli zdecydujesz się wykonać montaż oczyszczalni samodzielnie,
 • ustali optymalną lokalizację oczyszczalni na działce oraz (opcjonalnie) naniesie schemat oczyszczalni na mapkę.
 1. Przygotuj dokumenty, które złożysz w urzędzie:
 • Mapka działki z zaznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Dokumentacja techniczna biologicznej oczyszczalni BIO-HYBRYDA lub Osadnika gnilnego EKO (jeśli twój wybór to oczyszczalnia drenażowa).
 • Wypełniony formularz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
 1. Dostarcz ww. dokumenty do wydz. architektury i budownictwa w starostwie powiatowym.
 2. Jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymasz odpowiedzi odmownej, to możesz przystąpić do instalacji Twojej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Komentarze są wyłączone.